SIEMENS NX

SIEMENS NX

โปรแกรม CAD/CAM/CAE Hi-end ระดับโลก จาก SIEMENS ที่รวม Solutions สมบูรณ์แบบของงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ อยู่ในโปรแกรมเดียวกัน โดยมีความสามารถตั้งแต่งานออกแบบผลิตภัณฑ์ (CAD) งานวิเคราะห์ทางวิศวกรรม (CAE)
งานออกแบบแม่พิมพ์ (Tooling) ที่มีให้เลือกใช้ตามความเหมาะของลักษณะงาน

ซึ่งประกอบด้วย Mold Wizard, Progressive Die Wizard, Engineering Die Wizard และ Electrode Design จนไปถึง การสร้างทางเดินของเครื่องมือ (CAM) ที่มีประสิทธิภาพสำหรับเครื่องจักร CNC โดยตัวโปรแกรม ได้รับการยอมรับ และความนิยมในการใช้งานมายาวนานและต่อเนื่องทั่วโลก รวมทั้งในภาคอุตสาหกรรมของไทย เพื่อช่วยลดเวลาในการพัฒนาสินค้าออกสู่ตลาด เพิ่มคุณภาพของสินค้า ลดค่าใช้จ่าย และ ช่วยในการสร้างสรรค์ นวัตกรรมใหม่ๆ

ซึ่งเราสนับสนุนการขายและการแนะนำของ NX ซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศไทย 

NX CAD

เครื่องมือช่วยในการออกแบบสามมิติ (3D Modeling) ซึ่งรวบรวมไปด้วยชุดคำสั่งการสร้าง Solid, Surface ที่หลากหลายให้เลือกใช้ ทำให้สามารถรองรับการทำงานที่มีรูปร่างและพารามิเตอร์ที่ซับซ้อน, การทำงานที่มีความเที่ยงตรงและมีความแม่นยำสูง, มีชุดคำสั่ง Sketch ที่สามารถเข้าถึงและสร้างเส้นได้อย่างรวดเร็ว และยังสามารถแก้ไขได้อย่างง่ายดาย, มีชุดคำสั่ง NX Realize Shape ช่วยให้การสร้างชิ้นงานต้นแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ, มีความสามารถในการทำภาพเสมือนจริงด้วยหมวดการทำงาน Render, มีชุดคำสั่งสำหรับงาน Sheet Metal, มีชุดคำสั่ง Assembly รองรับการประกอบชิ้นงานจำนวนมากๆ, มีชุดคำสั่ง Synchronous ที่ทรงประสิทธิภาพในการแก้ไขชิ้นงานทั้งที่สร้างและไม่ได้สร้างด้วย NX เอง และในส่วนของงานวางแบบให้ขนาดชิ้นงาน (Drafting) ก็สามารถใช้งานได้ง่าย สะดวกและรวดเร็ว โดยสร้างในไฟล์เดียวกัน หรือในลักษณะของ Assembly ที่ผู้ใช้สามารถทำงานร่วมกันทั้งการออกแบบชิ้นงาน และการสร้าง drafting ไปในเวลาเดียวกัน

NX CAM

เครื่องมือช่วยในการผลิต โดยการสร้าง toolpath บนชิ้นงานหรือแม่พิมพ์ที่ต้องการ และแปลงเป็น NC file เพื่อส่งให้เครื่องจักร CNC ซึ่งสามารถรองรับการทำงานได้หลากหลายรูปแบบ ตัวอย่างเช่น 2-5 axis Milling, Turning, Multifunction Machine, Mill-Turn, Wire Cut, Robot และ Hybrid additive manufacturing รวมถึงรองรับการทำงานสำหรับ High speed machining โดย NX CAM เป็นการทำงานภายใต้ไฟล์งานเดียวกันกับ NX CAD ซึ่งสามารถสลับหมวดการทำงานไปมาได้ตลอดเวลา ช่วยให้ง่ายในการปรับแก้ไขชิ้นงาน และโปรแกรมเป็นอย่างยิ่ง รวมถึงสามารถสร้างไฟล์ต้นแบบเพื่อนำกลับมาใช้กับงานที่มีลักษณะการทำงานที่คล้ายกัน ช่วยให้ประหยัดเวลาการทำโปรแกรมลงได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังสามารถปรับแก้ไขรูปแบบของ NC file ได้ด้วยตนเองอีกด้วย

NX 5 AXIS MACHINING

  • Multi-axis deburring : การทำโปรแกรมลบคมแบบอัตโนมัติ โดยสร้างการทำงานแบบหลายแกน รวมทั้งการตัดเฉือนแบบ 3+2 แกน แบบโรตารี่ 4 แกน และแบบ 5 แกน เพื่อลดเวลาทำงาน
  • Rotary roughing : ฟังชันก์การตัดเฉือนแบบหยาบ ลดความซับซ้อนในการเขียนโปรแกรมของชิ้นส่วนทรงกระบอกโดยใช้การกัดหยาบ 4 แกน
  • 5-axis guiding curves finishing : เพื่อลดการสึกหรอของทูล และ เพิ่มความสวยงามของพื้นผิว
  • Smart machine kits : การใช้งาน Machine Kits เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจำลองการกัด และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ดีกว่าเดิมด้วย
  • Shop Floor Connect DNC new user interface : Interface ใหม่สำหรับการส่งไฟล์งานจากเครื่องคอมพิวเตอร์สู่เครื่องจักร CNC มีความแม่นยำ และตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่งได้ดีขึ้นด้ว

NX MOLD WIZARD

ประโยชน์ที่จะได้รับจากฟังชันก์นี้
– กำหนด Core/Cavity แบบอัตโนมัติก่อนออกแบบแม่พิมพ์
– สามารถนำ Mold Base จากใน Catalog บน Library จากซอฟต์แวร์ได้ตามมาตรฐานสากล (mold base, molding component system and standard part design)
– มีเครื่องมือจำลองการไหลเบื้องต้นก่อนทำการฉีดจริง (Easy Fills) สามารถดูพฤติกรรมการไหลของน้ำพลาสติกในแม่พิมพ์ และวิเคราะห์เบื้องต้นได้

NX PROGRESSIVE DIE WIZARD

ฟังชั่นก์ออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มขึ้นรูปโลหะ (Progressive Die Wizard) ช่วยเพิ่มผลผลิตสูงสุดด้วยระบบในการออกแบบอัตโนมัติ เริ่มต้นด้วยการรับการออกแบบแผ่นโลหะของลูกค้า NX Progressive Die Wizard จะแนะนำผู้ใช้ตลอดทุกขั้นตอนที่จำเป็นในการสร้างแม่พิมพ์แบบ Progressive Die ปรับปรุงกระบวนการที่ซับซ้อนและการทำงานที่น่าเบื่อโดยอัตโนมัติ เพื่อการลดเวลาทำงาน

Progressive Die Wizard ฟังก์ชันสำหรับการสร้างแบบ blank layout, scrap design และ strip layout รองรับการออกแบบแม่พิมพ์แบบ Progressive Die ที่หลากหลายรวมถึงชิ้นส่วนโลหะหลายแผ่นหลายแถวเค้าโครงแถบหลายแบบและ strip layouts ที่กำหนดเอง

NX CAE

เครื่องมือช่วยวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางด้านวิศวกรรม ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์โครงสร้าง (structural), การวิเคราะห์การไหล (flow), การวิเคราะห์ความร้อน (thermal), การจำลองการเคลื่อนที่ของกลไกเครื่องจักร (Motion)  และการจำลองในรูปแบบปัญหาหลายด้าน (Multiphysics)  เป็นต้น

ขอใบเสนอราคา/รายละเอียดเพิ่มเติม

เพียงกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน ทางบริษัทจะจัดเตรียมเอกสารให้ท่านทาง E-mail

หรือติดต่อขอรายละเอียดได้ที่

โทร : 02-962-7080-82

Email: info@d2a-international.com