ความสมบูรณ์ของ NX ประกอบด้วยฟังชันก์ที่หลากหลายดังนี้

 

Industrial design and styling

NX ได้พัฒนาเครื่องมือสำหรับการออกแบบตอบรับกับอุตสาหกรรมในปัจจุบัน ช่วยให้การออกแบบมีความสะดวก รวดเร็วและมีรูปแบบที่ทันสมัยมากขึ้น

 

Tooling and fixture design

ระบบของการใช้เครื่องมือเพื่อการออกแบบ สามารถช่วยคุณออกแบบ ได้อย่างรวดเร็วและลงตัว NX มีเครื่องมือหลายตัวในการออกแบบ

 

Mechanical simulation

หลายๆบริษัทในปัจจุบันต้องการจะเร่งนวัตกรรมโดยใช้การจำลอง ประเมินทางเลือกในการออกแบบที่แตกต่างเพื่อให้ได้รับข้อมูลเชิงลึก ในการพัฒนาประสิทธิภาพสินค้าของตน NX จึงได้ตอบโจทย์ในข้อนี้ พัฒนาระบบการจำลองเพื่อให้ผู้ผลิตตัดสินใจในผลิตภัณฑ์ได้ดีขึ้น

 

Machining

NX ให้ความหลากหลายในเครื่องมือสำหรับการเขียนโปรแกรมแบบครบวงจร ในเครื่องมือเดียว คุณสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่พัฒนาขั้นสุดยอด บนเครื่องมือล่าสุดของ NX CAM

 

Quality inspection

ใช้ร่วมกับ CMM ในการตรวจสอบชิ้นงานในขั้นตอนสุดท้าย