NX CAM สำหรับอุตสาหกรรมการผลิต

NX CAM สำหรับอุตสาหกรรมการผลิต

ระบบเดียวสำหรับวิศกรรมการผลิต

      NX จัดเตรียมคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับ NC พร้อมด้วยความสามารถอย่างครบถ้วน ภายในระบบ CAM เดียวกัน และยังรวมชุดของซอร์ฟแวร์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตอีกด้วย ด้วยประสิทธิภาพสูงทั้งการสร้างและออกแบบชิ้นงาน, ออกแบบอุปกรณ์ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม และโปรแกรมในการตรวจวัด NX สามารถใช้ 3D CAD จากการออกแบบจนถึงกระบวนการผลิต การแก้ไขชิ้นงานชั้นสูง, การออกแบบ Jig และ Fixture, ชิ้นงานและโปรแกรมตรวจวัด ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถเชื่อมโยงกันได้ทั้งหมด

จุดเด่นของโปรแกรม

 • รองรับเทคโนโลยีล่าสุดของ Cutting Tools ในการทำโปรแกรม
 • ประหยัดเวลาในการทำงาน สูงถึง 90% ในการทำงานรูปแบบที่คล้ายกัน
 • ตรวจสอบความถูกต้องในการทำงานได้ถึง 100% จากการใช้ G-Code Driver Simulation

NX CAM

NX CAM for Manufacturing

ซอฟแวร์สำหรับงานที่ต้องการความแม่นยำ, ใช้กับเครื่องจักรกลที่มีประสิทธิภาพของส่วนที่สามารถรับกับงานที่ซับซ้อนโมดูลในซอฟต์แวร์กัด 2.5 แกน ถึง 5 แกนใน NX ช่วยให้คุณสามารถกัดงานส่วนที่ซับซ้อนกับผิวที่สามารถเข้าถึงได้ยาก ลดเวลาในการทำงาน, ลดค่าใช้จ่ายและเวลาการทำโปรแกรมด้วย NX CAM

NX CAM สามารถซัพพอร์ทกับงาน 5 แกนทุกรูปแบบ

 • NX CAM 2.5-Axis Milling
 • NX CAM 3-Axis Milling
 • High-Speed Machining
 • NX CAM 5-Axis Milling
 • NX CAM Wire EDM
 • NX CAM Turning
 • Machinery Part Programming
 • Multi-Function Machine Tools
 • NX Turbomachinery Milling

การให้บริการด้านการออกแบบ (NX CAM for Manufacturing Supports)

 1. บริการแก้ไขปัญหา ให้คำปรึกษาและแนะนำลูกค้าในการใช้งานซอร์ฟแวร์ผ่าน โทรศัพท์ โทรสาร อีเมลล์ เป็นต้นฯ
 2. บริการผ่านระบบออนไลน์ สำหรับการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหรือปัญหาเร่งด่วน
 3. บริการตรวจเช็ค แก้ไข และปรับแต่งโปรแกรม ณ ที่ตั้งของซอร์ฟแวร์ หรือบริษัทลูกค้า

การเทรนนิ่ง

 • คอร์สฝึกอบรมหลักสูตรเบื้องต้นให้กับพนักงานแบ่งตามความสามารถของผู้ใช้และซอร์ฟแวร์ หลักสูตรพื้นฐานมีดังนี้ 
 • NX CAD (Sketch , Modeling , Synchronous Modeling , Assembly , Drafting) 
 • NX Freeform (Basic Surface , Curve , Curve Analysis)
 • NX CAM (CAM Foundation , 2.5 Axis - 3 Axis Machining , Postprocessor , Shop Document)
 • NX Advanced Machine (CAM 5 Axis Toolpaths , Post Builder , Machine Simulation)

 Siemens NX CAM.pdf