What new NX

       ซอฟท์แวร์ NX ได้มีการปรับปรุง ทั้งประสิทธิภาพ และความสะดวกสบายในการใช้งาน โดยได้ปรับปรุงเครื่องมืออย่างเช่น NX Layout และ NX Realize Shape™ เพื่อให้การใช้งานราบรื่นยิ่งกว่าเดิม และ interface ระบบสัมผัสแบบใหม่ยังให้ความรู้สึกดีสุดๆ ในการออกแบบชิ้นงานที่ซับซ้อนการทำงานแบบ Multiphysics และความสามารถในการทำงานสำหรับชิ้นงาน Composite Material ทำให้การใช้งาน NX CAE กับงานด้านเครื่องยนต์ และ โครงสร้าง อากาศยาน มีความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น สำหรับ NX CAM ยังได้เพิ่มความสามารถในงานเฉพาะด้านเพื่อเพิ่มความเร็วในการเขียนโปรแกรม และเพิ่มคุณภาพผิวชิ้นงานความสามารถที่เพิ่มขึ้นของกลยุทธ์ในการกัดชิ้นงานสาหรับ mold และ die ช่วยเสริมความคล่องตัวและทำให้ประสิทธิภาพของการผลิตดีขึ้น

NX CAD 

 • สร้าง concept design ได้อย่างรวดเร็วด้วย NX Layout และ NX Realize Shape
 • เข้าถึง NX ได้ทุกที่ด้วย interface แบบสัมผัส
 • ออกแบบได้เร็วขึ้นด้วยฟังก์ชั่น เฉพาะทางด้านอากาศยาน
 • เข้าถึงทุกข้อมูลใน Teamcenter ด้วย Active Workspace ภายใน NX
 • ประยุกต์ใช้ข้อมูล 2 มิติอย่างต่อเนื่อง ด้วย Optimize 2D geometry
 • ตรวจวิเคราะห์ความบกพร่องของ การออกแบบได้ง่ายขึ้นด้วย face snapshot

การให้บริการด้านการออกแบบ (NX CAD Design Supports)

 1. บริการแก้ไขปัญหา ให้คำปรึกษาและแนะนำลูกค้าในการใช้งานซอร์ฟแวร์ผ่าน โทรศัพท์ โทรสาร อีเมลล์ เป็นต้นฯ  
 2. บริการผ่านระบบออนไลน์ สำหรับการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหรือปัญหาเร่งด่วน
 3. บริการตรวจเช็ค แก้ไข และปรับแต่งโปรแกรม ณ ที่ตั้งของซอร์ฟแวร์ หรือบริษัทลูกค้า

การเทรนนิ่ง 

คอร์สฝึกอบรมหลักสูตรเบื้องต้นให้กับพนักงานแบ่งตามความสามารถของผู้ใช้และซอร์ฟแวร์ หลักสูตรพื้นฐานมีดังนี้ 

 •  NX CAD (Sketch , Modeling , Synchronous Modeling , Assembly , Drafting) 
 •  NX Freeform (Basic Surface , Curve , Curve Analysis) 

 Siemens NX CAD.pdf