เรียนเชิญทุกท่าน เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ "What's new NX CAM overview version 1953"

สิ่งที่ท่านจะได้รับ

- จะได้รู้เกี่ยวกับฟีเจอร์ใหม่ที่เพิ่มขึ้นมา

- แนะนำเทคนิคการทำงาน

-เจาะลึกการทำงานของฟีเจอร์ใหม่
 
โดย คุณวีรพงศ์ สนธิสุทธิ์ Senior Engineer ของ
Digital Design Automation ที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี
 วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 10:30 -11:30 น.
ลงทะเบียน