31 พฤษภาคม 2559

เปิดคอร์ส NX CAE Advance Simulation สำหรับลูกค้าหรือผู้ที่สนใจงานทางด้านวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ โดยใช้ซอฟต์แวร์ NX

เปิดคอร์ส NX CAE Advance Simulation เปิดคอร์ส NX CAE Advance Simulation เปิดคอร์ส NX CAE Advance Simulation เปิดคอร์ส NX CAE Advance Simulation 
D2A Training Center | ทางบริษัท D2A ขอขอบคุณลูกค้า ที่เสียสละเวลามาร่วมอบรม NX CAD และ NX CAM ทางด้าน 3 ถึง 5 แกน เพื่อนำไปประยุกต์กับงานของตนเอง 
สนใจอบรมเพิ่มเติมโปรแกรม NX CAD CAM CAE ติดต่อกับเรา D2A

 

D2A Training Center | ทางบริษัท D2A ขอขอบคุณลูกค้า ที่เสียสละเวลามาร่วมอบรม NX CAD และ NX CAM ทางด้าน 3 ถึง 5 แกน เพื่อนำไปประยุกต์กับงานของตนเอง 
สนใจอบรมเพิ่มเติมโปรแกรม NX CAD CAM CAE ติดต่อกับเรา D2A