เรียนเชิญทุกท่าน เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ "Anycasting" แนะนำ Software ที่ช่วยในงานวิเคราะห์และงานหล่อ
สิ่งที่ท่านจะได้รับ
- จะได้เห็นขั้นตอนการใช้โปรแกรมวิเคราะห์ในงานหล่อโลหะ
- ได้เห็นประสิทธิภาพ การวิเคราะห์ของโปรแกรม
- ประโยชน์และการนำโปรแกรมวิเคราะห์ในโรงงานอุตสาหกรรม
สัมมนาออนไลน์: "Anycasting" แนะนำ Software ที่ช่วยในงานวิเคราะห์และงานหล่อ
โดย คุณจิรพงษ์ กุญชรินทร์ Senior Engineer ของ
Digital Design Automation ที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี
วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564  เวลา 14:00 - 15:00 น.
ลงทะเบียน

D2A จัดอบรม Essentials For NX Designers (NX CAD)

ขึ้นเมื่อวันที่ 2-4 ธันวาคม 2563  โดยมีภายบรรยากาศในงานมาให้ทุกท่านได้รับชมกัน

 

31 พฤษภาคม 2559

ดีทูเอ จัดฝึกอบรมการทำโปรแกรม 5 แกนให้ลูกค้า ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กับซอร์ฟแวร์ NX Advance Machining

ดีทูเอ จัดฝึกอบรมการทำโปรแกรม 5 แกนให้ลูกค้า ดีทูเอ จัดฝึกอบรมการทำโปรแกรม 5 แกนให้ลูกค้า ดีทูเอ จัดฝึกอบรมการทำโปรแกรม 5 แกนให้ลูกค้า ดีทูเอ จัดฝึกอบรมการทำโปรแกรม 5 แกนให้ลูกค้า ดีทูเอ จัดฝึกอบรมการทำโปรแกรม 5 แกนให้ลูกค้า

 

D2A จัดอบรม Essentials For NX Designers (NX CAD)

ขึ้นเมื่อวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2563  โดยมีภายบรรยากาศในงานมาให้ทุกท่านได้รับชมกัน

31 พฤษภาคม 2559

เปิดคอร์ส NX CAE Advance Simulation สำหรับลูกค้าหรือผู้ที่สนใจงานทางด้านวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ โดยใช้ซอฟต์แวร์ NX

เปิดคอร์ส NX CAE Advance Simulation เปิดคอร์ส NX CAE Advance Simulation เปิดคอร์ส NX CAE Advance Simulation เปิดคอร์ส NX CAE Advance Simulation