D2A จัดอบรม Essentials For NX Designers (NX CAD)

ขึ้นเมื่อวันที่ 2-4 ธันวาคม 2563  โดยมีภายบรรยากาศในงานมาให้ทุกท่านได้รับชมกัน

 

D2A จัดอบรม Essentials For NX Designers (NX CAD)

ขึ้นเมื่อวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2563  โดยมีภายบรรยากาศในงานมาให้ทุกท่านได้รับชมกัน

31 พฤษภาคม 2559

เปิดคอร์ส NX CAE Advance Simulation สำหรับลูกค้าหรือผู้ที่สนใจงานทางด้านวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ โดยใช้ซอฟต์แวร์ NX

เปิดคอร์ส NX CAE Advance Simulation เปิดคอร์ส NX CAE Advance Simulation เปิดคอร์ส NX CAE Advance Simulation เปิดคอร์ส NX CAE Advance Simulation 

31 พฤษภาคม 2559

ดีทูเอ จัดฝึกอบรมการทำโปรแกรม 5 แกนให้ลูกค้า ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กับซอร์ฟแวร์ NX Advance Machining

ดีทูเอ จัดฝึกอบรมการทำโปรแกรม 5 แกนให้ลูกค้า ดีทูเอ จัดฝึกอบรมการทำโปรแกรม 5 แกนให้ลูกค้า ดีทูเอ จัดฝึกอบรมการทำโปรแกรม 5 แกนให้ลูกค้า ดีทูเอ จัดฝึกอบรมการทำโปรแกรม 5 แกนให้ลูกค้า ดีทูเอ จัดฝึกอบรมการทำโปรแกรม 5 แกนให้ลูกค้า

 

D2A Training Center | ทางบริษัท D2A ขอขอบคุณลูกค้า ที่เสียสละเวลามาร่วมอบรม NX CAD และ NX CAM ทางด้าน 3 ถึง 5 แกน เพื่อนำไปประยุกต์กับงานของตนเอง 
สนใจอบรมเพิ่มเติมโปรแกรม NX CAD CAM CAE ติดต่อกับเรา D2A