RIZE 3D Printer 2XC 
เป็นเครื่อง 3D Printer ที่การทำงาน ที่เงียบ สงบไม่มีเสียงรบกวน
เพราะระดับเสียงเพียงแค่ (40dba) เปิดทิ้งได้ทั้งคืน ไม่รบกวน การทำงานสามารถ วางไว้ในห้องทำงานได้อย่าง สบายๆ
คุณภาพงาน คม แข็งแรง ทนทาน ปลอดมลพิษ