เรียนเชิญทุกท่าน เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ "Anycasting" แนะนำ Software ที่ช่วยในงานวิเคราะห์และงานหล่อ
สิ่งที่ท่านจะได้รับ
- จะได้เห็นขั้นตอนการใช้โปรแกรมวิเคราะห์ในงานหล่อโลหะ
- ได้เห็นประสิทธิภาพ การวิเคราะห์ของโปรแกรม
- ประโยชน์และการนำโปรแกรมวิเคราะห์ในโรงงานอุตสาหกรรม
สัมมนาออนไลน์: "Anycasting" แนะนำ Software ที่ช่วยในงานวิเคราะห์และงานหล่อ
โดย คุณจิรพงษ์ กุญชรินทร์ Senior Engineer ของ
Digital Design Automation ที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี
วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564  เวลา 14:00 - 15:00 น.
ลงทะเบียน