D2A จัดอบรม Essentials For NX Designers (NX CAD)

ขึ้นเมื่อวันที่ 2-4 ธันวาคม 2563  โดยมีภายบรรยากาศในงานมาให้ทุกท่านได้รับชมกัน