31 พฤษภาคม 2559

ดีทูเอ จัดฝึกอบรมการทำโปรแกรม 5 แกนให้ลูกค้า ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กับซอร์ฟแวร์ NX Advance Machining

ดีทูเอ จัดฝึกอบรมการทำโปรแกรม 5 แกนให้ลูกค้า ดีทูเอ จัดฝึกอบรมการทำโปรแกรม 5 แกนให้ลูกค้า ดีทูเอ จัดฝึกอบรมการทำโปรแกรม 5 แกนให้ลูกค้า ดีทูเอ จัดฝึกอบรมการทำโปรแกรม 5 แกนให้ลูกค้า ดีทูเอ จัดฝึกอบรมการทำโปรแกรม 5 แกนให้ลูกค้า