"เตรียม Postprocessor ให้ลูกค้า จะแบรนด์ไหน คอนโทรลรุ่นใด ก็ไม่ใช่เรื่องยาก” กี่แกน เราก็จัดให้!!
.
ขอบคุณที่ไว้วางใจบริการของเรา Digital Design Automation
 
"เตรียม Postprocessor ให้ลูกค้า จะแบรนด์ไหน คอนโทรลรุ่นใด ก็ไม่ใช่เรื่องยาก” กี่แกน เราก็จัดให้!!
.
				</div>
				<!-- end item -->
							</div><!-- end span -->
														<div class=

 

วันนี้นำการทำงานของ NX CAD เบื้องต้นมา

 

ฝากทุกท่านหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็

 

น้อย

1.2D หรือ การเขียนภาพ 2มิติ

รวมไปถึงการ sketch ในโปรแกรมเขียนแบบทาง

ด้านวิศวกรรมในการ sketch เป็นการเขียนแบบมี

พารามิเตอร์หรือมีขนาดควบคุม รวมไปถึงการ

เขียนแบบไม่มีพารามิเตอร์

 

 

 

 

2.3D หรือการเขียนภาพ 3มิติ

ในโปรแกรมเขียนแบบทางด้านวิศวกรรมเรียก

ว่าCADหรือmodelingในการทำ modeling ต้อง

ใช้ขนาดของการsketch มาช่วยขึ้น และยัง

สามารถออกแบบด้วยคำสั่ง modelingได้ โดย

สามารถกำหนดค่าพารามิเตอร์ในการขึ้นรูปได้

หรืองานไม่มีพารามิเตอร์ free form ได้เช่นกัน

 

 

3.Edit Modeling

เป็นการแก้ไขชิ้นงาน ซึ่งโปรแกรมที่ชื่อ NX

สามารถแก้ไขได้ทั้งงานที่มีและไม่มี พารามิเตอร์

รวมไปถึงงาน freeformหรืองานผิว

 

 

4.Assembly

เป็นส่วนหนึ่งของ CAD

เป็นการจำลองการประกอบชิ้นส่วนชิ้นงาน จำลอง

เป็น 3D เพื่อให้เห็นการประกอบเสมือนจริงก่อน

ผลิต

 

5.Drafting

เป็นการนำแบบชิ้นงาน 3D drafting เป็น2D และ

บอกขนาดชิ้นงานตามหลักมาตราฐานต่างๆ เพื่อ

ออกเป็นใบสั่งงาน ไปผลิตชิ้นงานต่อไป

 

ถ้าอยากเข้าใจให้มากขึ้นทุกท่านสามรถรับชมเป็น

คลิป Videoได้ที่ลิ้ง Youtube ของทางD2A ด้าน

ล่างนี้

 

รับชมVideoที่นี้

 

บริษัท ดิจิตอล ดีไซน์ ออโตเมชั่น จำกัด
 
ได้รับเกียรตินำเสนอซอฟต์แวร์ Anycasting และ Anydesign ให้
 
กับอาจารย์ทางสถาบัน ไทย-เยอรมัน (TGI)
 
 
-AnyCasting โปรแกรมวิเคราะห์ที่ออกแบบมาเพื่อกระบวนการ
 
หล่อ(casting)โดยเฉพาะ ช่วยในการพยากรณ์การเติมเต็มชิ้น
 
งาน(filling), รูปแบบการแข็งตัว(solidification pattern), และรู
 
พรุนหรือรอยที่เกิดจากการหล่อที่ไม่สมบูรณ์(casting defect)
 
 
 
-AnyDesign คือซอฟต์แวร์ที่ออกแบบ Gating System แบบ
 
อัตโนมัติในกระบวนงานหล่อรวมกันระบบ 3D CAD พร้อมการ
 
วิเคราะห์หาค่าที่เหมาะสมกับงาน ซึ่งจะช่วยให้นักออกแบบ หรือ
 
วิศวกร ง่ายต่อการตัดสินใจหารูปแบบที่ดีที่สุดและนำไปใช้

 
เรียนเชิญทุกท่าน เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ "Anycasting" แนะนำ Software ที่ช่วยในงานวิเคราะห์และงานหล่อ
สิ่งที่ท่านจะได้รับ
- จะได้เห็นขั้นตอนการใช้โปรแกรมวิเคราะห์ในงานหล่อโลหะ
- ได้เห็นประสิทธิภาพ การวิเคราะห์ของโปรแกรม
- ประโยชน์และการนำโปรแกรมวิเคราะห์ในโรงงานอุตสาหกรรม
สัมมนาออนไลน์: "Anycasting" แนะนำ Software ที่ช่วยในงานวิเคราะห์และงานหล่อ
โดย คุณจิรพงษ์ กุญชรินทร์ Senior Engineer ของ
Digital Design Automation ที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี
วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564  เวลา 14:00 - 15:00 น.
ลงทะเบียน